Ortho Lab is een volwaardig orthodontisch laboratorium voor techniekwerk, materialen en apparaten. In nauwe samenwerking met Ortho Supplies kunnen wij veel op maat leveren en begeleiden. U kunt uw patiënten vanaf nu dus nóg meer zorg, nóg meer kennis en nóg meer kwaliteit leveren. Tenslotte hebben wij beiden één gezamenlijk doel: optimale patiëntenzorg en tevreden patiënten. 

 

 

Meld nu alvast aan voor SWIP - Straight Wire in my Practice 2017!

Klik hier voor informatie & kosten

 

 

Een vierdelige basiscursus met 12 KRT-punten per onderdeel. Onder leiding van drs. Nico van der Werff en drs. Jan Cleyndert en bedoeld voor tandartsen en assistenten die met orthodontie willen beginnen de algemene praktijk. De deelnemers worden opgeleid in diagnostiek en behandelplanning, omgang met apparatuur en materiaal, werken met Straight Wire 022-slot systeem en zelf-ligerende systemen.